Mielec

Mapa (Plan Miasta)

Ważne adresy i telefony

 • Urząd Miejski w Mielcu (UM)
  • 39-300 Mielec
  • ul. Żeromskiego 26
  • Tel.: +48 17 788-85-00
  • www.mielec.pl
  • E-mail: sekretariat@um.mielec.pl
 • Starostwo Powiatowe w Mielcu
  • 39-300 Mielec
  • ul. Sękowskiego 2B
  • Tel.: +48 17 780-04-00 (centrala)
  • www.powiat-mielecki.pl
  • E-mail: starostwo@powiat-mielecki.pl
 • Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. (PZL); dawniej: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego (WSK)
  • 39-300 Mielec
  • ul. Wojska Polskiego 3
  • Tel.: +48 17 788-79-21 (sekretariat)
  • www.pzlmielec.pl
  • E-mail: pzl@pzlmielec.com.pl
  • NIP: 817-17-20-432
  • REGON: 690573796
 • Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. (MKS)
  • 39-300 Mielec
  • ul. Moniuszki 12
  • Tel.: +48 17 583-77-33
  • www.mks.go3.pl
  • E-mail: mks@go3.pl
 • Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu (PUP)
  • 39-300 Mielec
  • ul. Szopena 16A
  • Tel.: +48 17 788-00-50
  • www.pup.mielec.pl
  • E-mail: rzmi@praca.gov.pl
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna "Euro-Park" (SSE)
  • 39-300 Mielec
  • ul. Partyzantów 25
  • Tel.: +48 17 788-72-36
  • www.europark.com.pl
  • E-mail: europark@europark.com.pl
 • "Leopard Automobile" Sp. z o.o.
  • 39-300 Mielec
  • ul. Wojska Polskiego 3
  • Tel.: +48 17 788-17-55
  • www.leopard.rze.pl
  • E-mail: leopard@ptc.pl
 • Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "BRW Stal" Mielec
  • 39-300 Mielec
  • ul. Solskiego
  • Tel.: +48 17 583-04-00
  • www.sprstal.mielec.pl
  • E-mail: st.lesniak@wp.pl
  • NIP: 817-15-58-463
 • Kino "Galaktyka"
  • 39-300 Mielec
  • ul. Niepodległości 7
  • Tel.: +48 17 586-20-21
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu
  • 39-300 Mielec
  • ul. Żeromskiego 28
  • Tel./fax: +48 17 788-51-68
  • www.kopernik.mielec.pl
  • E-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
 • Tygodnik Regionalny "Korso"
  • 39-300 Mielec
  • ul. Biernackiego 1
  • Tel.: +48 17 788-41-80
  • www.korso.pl
  • E-mail: sekretariat@korso.pl
  • NIP: 817-00-05-118
  • REGON: 690006614
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "Connex" Sp. z o.o. (PKS)
  • 39-300 Mielec
  • ul. Przemysłowa 2
  • Tel.: +48 17 788-05-60 (centrala)
  • www.pksmielec.pl
  • E-mail: pks.mielec@connexpolska.pl
 • Zespół Szkół Technicznych w Mielcu (ZST)
  • 39-300 Mielec
  • ul. Kazimierza Jagiellończyka 3
  • Tel.: +48 17 788-13-10
  • www.zstmielec.pl
  • E-mail: zst@zstmielec.pl
 • Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Grzegorza Lato w Mielcu (SMS)
  • 39-300 Mielec
  • ul. Tańskiego 3
  • Tel.: +48 17 582-70-08
  • www.sms.mielec.pl
  • E-mail: zbyszekh@op.pl

O Mielcu

Miasto powiatowe w województwie podkarpackim, na pograniczu doliny Dolnej Wisły i Niziny Nadwiślańskiej, na prawym brzegu Wisłoki. 64 tysiące mieszkańców (2001).

Duży ośrodek przemysłowy, zwłaszcza przemysłu środków transportu; z największym w mieście zakładem - Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Mielec (zatrudniającym 1989 ponad 20 tysięcy osób), w którym znaczny spadek zamówień rządowych spowodował załamanie produkcji (od 1990). W połowie lat 90. XX w. nastąpiła restrukturyzacja całego kompleksu przemysłowego WSK PZL-Mielec; liczba zatrudnionych spadła do około 9 tysięcy; z zakładów lotniczych wydzielono nowe podmioty gospodarcze, m.in. Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. (od 1998), w których do produkcji wprowadzono nowe samoloty, w tym lekkie transportowe M20 Mewa, treningowe M26 Iskierka, szkolno-treningowe Iryda oraz wielozadaniowe M28 Skytruck, M28B Bryza. W mieście i regionie gwałtownie wzrosło bezrobocie (około 19% na początku lat 90.). W celu aktywizacji gospodarczej miasta i okolic 1995 utworzono Specjalną Strefę Ekonomiczną Euro-Park Mielec, zarządzaną przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA; do połowy 2000 zostało zagospodarowane 93% terenu, zainwestowano 1,2 mld zł (w tym 79% stanowi kapitał zagraniczny, zwłaszcza austriacki, amerykański, niemiecki, francuski, włoski), powstało ponad 4 tysiące nowych miejsc pracy (bezrobocie spadło do około 13%); działa ponad 80 podmiotów gospodarczych, w tym około 40 firm wytwórczych, głównie w branżach: drzewnej (meble, stolarka budowlana) i materiałów oraz konstrukcji budowlanych, środków transportu (samoloty i elementy ich wyposażenia, pojazdy elektryczne, samochody Gepard), chemicznej (tworzywa sztuczne, farmaceutyki, wyroby gumowe, gazy techniczne), maszynowej (silniki wysokoprężne, aparatura wtryskowa), elektronicznej i elektrotechnicznej (samochodowe podzespoły elektryczne, kasowniki biletów, komputerowe urządzenia komunikacji miejskiej, sprzęt telekomunikacyjny), metalowej (butle gazowe, narzędzia), spożywczej (lody), odzieżowej; znacznie wzrosło zatrudnienie w handlu i usługach (filie i oddziały 10 banków, instytucje ubezpieczeniowe, celne, firmy sportowe, budowlane, informatyczne); rozwój gospodarczy wspiera agencja rozwoju regionalnego, izba gospodarcza, inkubator przedsiębiorczości i Centrum Wystawienniczo-Promocyjne (Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz, Wiosenny Kiermasz Kwiatowy, Międzynarodowe Targi Wielobranżowe); węzeł drogowy przy linii kolejowej Dębica-Tarnobrzeg, lotnisko, dostępne dla ciężkich samo lotów transportowych.

Ośrodek naukowo-oświatowy i kulturalny; Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania, filie: Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; siedziba wydawnictwa Press Media; działają m.in.: Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. W. Szafera, Towarzystwo Muzyczne, Muzeum Regionalne (zbiory etnograficzne, historia regionu) w pałacu Oborskich z filią Jadernówka, dom kultury, Samorządowe Centrum Kultury, zespół folklorystyczny. Miasto rozwija współpracę partnerską z francuskim miastem Douchy-les-Mines i ukraińskim miastem Mukaczewo. Wiele klubów sportowych (piłki nożnej i siatkowej Stal, lekkoatletyczny, aeroklub) i organizacji (Odrodzone Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Mieleckie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (stadion, basen, hala widowiskowo-sportowa), stadiony klubowe, Park Wypoczynku i Kultury liczne cykliczne imprezy kulturalne (Międzynarodowy Festiwal Organowy Ogólnopolskie Prezentacje Folkloru i Rzemiosła Ludowego) i sportowe, zwłaszcza zawody samolotowe, szybowcowe, modelarskie.

Miasto rozciąga się na prawym brzegu Wisłoki, w której zakolu leży stare śródmieście z małomiasteczkową zabudową; na wschód wokół dworca kolejowego, nowe centrum o funkcjach usługowo-mieszkaniowych; w otoczeniu osiedla willowe i budownictwo o charakterze wiejskim; nowe osiedla mieszkaniowe na południowym wschodzie i wschodzie (gdzie także lasy Czekaj i Cyranowski), na północy tereny specjalnej strefy ekonomicznej i lotnisko.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Historia i zabytki

Ślady osadnictwa z epoki kultury łużyckiej; Mielec wzmiankowany 1229; prawa miejskie 1470; ośrodek rolniczo-handlowy i rzemieślniczy; od XIV w. własność Gryfitów, na początku XVII w. - J.K. Chodkiewicza, następnie Z. Ossolińskiego; od XVII w. duże skupisko Żydów (1939 - około 4 tysiące, około 55% mieszkańców); rozwój miasta zahamowany m.in. wskutek najazdu szwedzkiego 1655-60; 1772-1918 w zaborze austriackim; rozwój gospodarczy w XIX w. związany z budową 1887 linii kolejowej; po I wojnie światowej rozbudowa miasta (rejon COP), 1937-39 budowa Polskich Zakładów Lotniczych. Podczas okupacji niemieckiej 1939-44 obóz pracy przymusowej (około 4 tysiące Polaków i Żydów), do 1942 getto (około 4,5 tysiąca osób, około 3,5 tysiąca wywieziono do innych miejscowości, ok. 750 do obozu pracy przymusowej w Pustkowie); na południowy wschód od Mielca od jesieni 1943 niemieckie bazy pocisków V-l i V-2 - Blizna i Pustków; rejon działalności partyzanckiej, m.in. 29 III 1943 oddział Jędrusiów wspólnie z grupą AK rozbił więzienie niemieckie i uwolnił 126 więźniów; 1944 aresztowania i deportacje członków polskich organizacji niepodległościowych przez NKWD w głąb ZSRR; 1944-48 rejon działalności partyzantki antykomunistycznej. W 1853-1975 i od 1999 siedziba powiatu.

Zabytki:

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Mielec w liczbach

Powierzchnia miasta 46,9 km2 (4 689 ha)
Aktualna liczba mieszkańców (liczba ludności) 61 118
Ilość osób, które zameldowały się do miasta w roku 2006 482
Ilość osób, które wymeldowały się z miasta w roku 2006 820
Ilość osób, które pracują 22 905
Bezrobocie: liczba bezrobotnych mieszkańców 3 323
Ilość książek w miejskich bibliotekach 321 350 sztuk
Nowopowstałe mieszkania w 2006 roku 82 (o średniej powierzchni 145,8 m2)
Nowe budynki oddane do użytku w 2006 roku 99
Ilość firm, instutycji i przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych) działających na terenie miasta 5 721
Dochody miasta (gminy) 115 526 067,36 zł zł
Wydatki miasta (gminy) 113 659 112,05 zł zł
Średnia pensja w powiecie mieleckim 2 230,13 zł (co stanowi 84,60% średniej krajowej)
Ilość samochodów osobowych w powiecie mieleckim 30 332
Ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tysięcy mieszkańców 12,4
Źródło:
 1. Wybrane statystyki z Banku Danych Regionalnych, 2006
2007 (c) www.miaston.pl